CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUẨN IATA

IATA Course: Ground Operations

30/03/2021

Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế và cấp bằng theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

Xem tiếp

IATA COURSES: CARGO

12/03/2021

Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế và cấp bằng theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

Xem tiếp
HOTLINE: 0917378866 - 0903404012