Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 913 Ngô GIa Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - TP Hà Nội

Điện thoại: 0246 2808 055 - 0246 2808 066 - 0917378866

Hotline: 0917378866 - 0903404012

Email: truonghangkhong@gmail.com

HOTLINE: 0917378866 - 0903404012